Vilka är ISIS egentligen?

Fråga: Är kamp mot ISIS, nätverksorganisationer och den syriska regimen kamp för Allâhs sak?

Svar: Har denna kamp ens utropats? Har folk talat om ISIS och vilka de är och vem som stödjer dem? Är de mot Iran, Râfidhahs land? Är de mot andra hedningar? Eller är de mot Nusayriyyah, även kallade för ”´Alawiyyah”? Är något känt om dem? Vi har inte fått reda på något klart och tydligt för att veta vilken metodik de har. Följer de ash-Shâfi´î, Abû Hanîfah, Mâlik eller Ahmad? Varför hävdar de att de är en islamisk regering? Vem har sagt att de är en islamisk regering? Detta är en prövning som det islamiska samfundet har utsatts för.