Vilka är fastans etiketter?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/349-350)

Fråga: Vilka är fastans etiketter?

Svar: Till fastans etiketter hör först och främst gudsfruktan; utför Allâhs (ta´âlâ) påbud och undvik Hans förbud. Han (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er, så att ni fruktar.”1

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”2

En annan etikett är välgörenhetsarbete, fromhet och godhet mot människor, framför allt i Ramadhân. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den givmildaste människan och han var givmildast i Ramadhân då Djibrîl träffade honom och läste Qur’ânen med honom. Djibrîl brukade träffa honom varje natt i Ramadhân för att läsa Qur’ânen med honom. När Djibrîl träffade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev han givmildare med godhet än den sända vinden.”3

En tredje etikett är att den fastande undviker allt som Allâh har förbjudit för honom, däribland lögn, förtal, skymf, fusk, bedrägeri, förbjudna blickar, gehör till allt förbjudet och andra synder som fastande och icke-fastande måste undvika. Den fastande berörs emellertid än mer av detta förbud.

En fjärde etikett är att den fastande frukosterar innan gryningen och att han gör det så sent han kan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukostera innan fastan. Frukosten innan fastan består av välsignelse.”4

En femte etikett är att den fastande bryter sin fasta med färska dadlar (الرطب). Om det inte finns färska dadlar, bryts den med mogna dadlar (التمر). Om mogna dadlar inte heller finns, bryts den med vatten.

En sjätte etikett är att fastan bryts så fort det är bekräftat, eller åtminstone starkt anat, att solen har gått ned. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”5

12:183

2al-Bukhârî (1903).

3al-Bukhârî (1902) och Muslim (2308).

4al-Bukhârî (1923) och Muslim (1095).

5 al-Bukhârî (1957) och Muslim (1098).