Vilka är ´Ârifûn i Ibn-ul-Qayyims böcker?

Fråga: Ofta nämns ordet ”´Ârifûn” (vetarna) i Ibn-ul-Qayyims böcker…

Svar: Det vill säga dyrkarna. En vetare är en dyrkare. Han känner Allâh varefter han dyrkar Honom.

Fråga: Hör det till Sûfiyyahs termer?

Svar: Dess betydelse är korrekt oavsett om det hör till Sûfiyyahs termer eller andras. Betydelsen är korrekt.