Vilka är Ahl-ul-Hall wal-´Aqd som utser en makthavare?

Fråga: Vilka är Ahl-ul-Hall wal-´Aqd i islam? Anses val vara ett sätt att utse dem?

Svar: Ahl-ul-Hall wal-´Aqd är de förnuftiga lärde och makthavarna. Dessa är Ahl-ul-Hall wal-´Aqd som det skall refereras till och frågas om saker och ting som saknar bevis. Däremot frågas ingen när Allâhs text är klar. Exempel på dessa lärde som inte är Hizbiyyûn är vår broder Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb [al-Wasâbî], Abûl-Hasan1 och andra lärde i Jemen som har samma metodik och inte är Hizbiyyûn. Detsamma gäller vissa makthavare som vill göra sig kvitt allt som opponerar sig Qur’ânen och Sunnah.