Vilka är Ahl-ul-Hadîth?

Fråga: Vilka är Ahl-ul-Hadîth? Är de alla Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´âh eller är det en särskild grupp?

Svar: Ahl-ul-Hadîth är de som håller i fanan till Tawhîd och Hadîth sett till trosläran, kallet, praktiken och karaktärerna. De är Ahl-ul-Hadîth och de muslimer som följer deras väg och de lärda och Qur’ân-tolkare som trodde på det som de trodde på och älskade det som de älskade. De älskar och hatar för sin metodiks och trosläras sak. Han tillhör dem oavsett om han är sysselsatt med en rättsskola, Fiqh, Qur’ân-tolkning eller språk. Så länge han håller fast vid Ahl-ul-Hadîths troslära och metodik som är Qur’ânen och Sunnah tillhör han dem.