Vilja är avsikt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/176-177)

Fråga: Täcker avsikten inför fastan en daglig avsikt?

Svar: Det är allom bekant att varje människa som vaknar innan gryningen för att frukostera avser att fasta. Varje sinnesfrisk människa som gör en handling gör den frivilligt. Hon kan inte göra den ofrivilligt. Vilja är avsikt. Ingen äter innan gryning utan att avse fasta. Vanligtvis frukosterar ingen vid den tiden. Det i sig är avsikt. Däremot är frågan relevant för den person som somnar innan solnedgång i Ramadhân och vaknar först efter gryningens infall dagen därpå, ty denne avsåg inte att fasta kvällen innan. Är hans fasta korrekt sett till den föregående avsikten, eller är den ogiltig sett till att han inte avsåg kvällen innan? Hans fasta är korrekt. Den övervägande åsikten gör gällande att avsikten för fasta innan Ramadhân är tillräcklig såtillvida att ingen daglig avsikt behövs. Det enda undantaget skulle i så fall vara att personen avbryter sin fasta under månadens gång; denne behöver avse sin fasta ånyo för att kunna fasta.