Viktigt med raka rader

al-Bukhârî sade:

24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt

639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade:

Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut. Väl framme på sin böneplats väntade vi på hans Takbîr varpå han gick iväg och sade: ”Förbli på era platser.” Vi gjorde så till dess att han kom ut med blött hår. Han hade badat.”1

Hadîthen bevisar att raderna ska vara räta och raka:

Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats…”

Det var alltså viktigt för dem, vilket är helt korrekt. Självaste sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde räta raderna genom att föra fram folks axlar och bröst och säga:

Rätta till era rader så att inte era hjärtan skiljs åt.”2

Allt efter som invånarna ökade utsåg ´Umar och ´Uthmân individer till att räta raderna. När de sade att raderna var raka gjorde imamen Takbîr. Det bevisar att sakfrågan är viktig. Numera bryr sig vissa imamer inte alls om det. Somliga vänder sig inte ens om. Andra vänder sig om och uppmanar bara för sakens skull, även om raderna är hur raka som helst. En man berättade för mig hur en imam som bad med en enda person vände sig om inför bönen och sade:

Rätta till raderna.”

Hur kan han göra så när det bara finns en bedjande med honom?

1Muslim (605).

2Muslim (432).