Viktig regel om den som skäligt är minst en pelare efter imamen

Fråga: Imamen läste kapitlet ”as-Sadjdah” i samband med Maghrib. Därefter gick han ned i Rukû´ istället för Sudjûd. Vissa ledda gick ned i Rukû´ medan andra gick ned i Sudjûd. Vad åligger dem?

Svar: Om de som gick ned i Sudjûd märker att han är i Rukû´, går de upp från Sudjûd, sluter sig till honom och går ned i Rukû´. Om de märker av det först när han har gått upp från Rukû´, går de åter igen upp från Sudjûd, går ned i Rukû´ och därefter fortsätter följa honom.

Härmed lyder en regel om den som skäligt är minst en pelare efter imamen: han skall utföra pelaren och därefter sluta sig till imamen.

Fråga: Måste de göra Sudjûd-us-Sahû?

Svar: De måste göra Sudjûd-us-Sahû om de går miste om något av bönen. Annars åläggs de ingenting, ty imamen tar sig an det som de gör.