Vikten i äktenskapliga barn i dibrödraskap

Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Kâfî (3/339-340)
al-Maktab al-Islâmî, 1408/1988
publicerad
18.12.2006

Om sonen vars födsel orsakade att bröstmjölken samlades har
en bekräftad tillskrivning till en man, blir det ammande barnet mannens
barn. Barnets barn kommer att vara hans barnbarn och mannen kommer att
vara hans fader. Dessutom kommer hans fäder att vara barnets farfäder,
hans mödrar kommer att vara barnets farmödrar, hans barn kommer att vara
barnets syskon, hans bröder kommer att vara barnets farbröder och hans
systrar kommer att vara barnets fastrar. Detta baseras på ´Â’ishahs
rapportering som sade:

”Abûl-Qu´ays broder Aflah
bad om att få komma in till mig efter att slöjan hade föreskrivits.
Jag sade då: ”Jag svär vid Allâh att jag inte kommer låta
honom komma in förrän jag har bett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) om lov. Det är inte Abûl-Qu´ays broder som ammade mig,
utan Abûl-Qu´ays hustru.” Rätt som det var kom Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) in. Jag sade: ”Allâhs sändebud, det är inte
mannen som ammade mig, utan hans broders hustru.” Då sade han: ”Må
din högerhand smutsas ned av damm! Släpp in honom. Han är din farbror.””

Rapporterad av al-Bukhârî och
Muslim.

I och med att mjölken kom till
tack vare sonen som är föräldrarnas riktiga barn, blir även det ammande
barnet deras son. Men om inte sonen har en bekräftad tillskrivning till
en man, t ex att han inte är ett äktenskapligt barn eller bortstött genom
förbannelse, förstår man från al-Khiraqîs ord att helgden
mellan dem inte gäller i detta fall.