Vikten av parets fina samlevnad

Ämnet om parets samlevnad är väldigt stort. Det är obligatoriskt att ta hänsyn till det, ty det hör till islams karaktärer att leva upp till det. På det viset förblir kärleken mellan maken och makan. På det viset lever maken och makan ett lyckligt liv. På det viset blir avkomman stor. Om makarnas samlevnad är bra, stiger kärleken. Om kärleken stiger, stiger även chanserna till samlag. Med samlag kommer avkomman. Samlevnaden är alltså väldigt viktig.