Vikten av att uppfostra barnet vid tidig ålder

Publicerad: 2010-07-10
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Mulakhkhas al-Fiqhî (1/319-320)

 

Det är obligatoriskt att ta hand om det nyfödda barnet på ett bra sätt och låta det växa upp med fina karaktärer så att det blir rättfärdigt. Det är nämligen viktigt att ta hand om barnets uppförande, ty det växer upp på det sätt uppfostraren har vant det vid:

Det växande barnet växer upp bland oss

På det sätt som hans fader har vant honom

Det kommer att bli svårt att rätta till det när barnet blir stort. Därför finner du många människor ha dåligt uppförande på grund av den uppfostran som de fick.

Således är det obligatoriskt att hindra barnet från att vistas bland lösaktigt tal, falskhet och dåliga vänner. Det är obligatoriskt att hemmet som det uppfostras i är ett rättfärdigt hem. Hemmet med dess föräldrar och familjemedlemmar har den första skolans status. Det är obligatoriskt att tömma hemmet på medel som leder till ondska och fördärv. Det gäller särskilt i dag då ondskans medel är många. De har fyllt nästan alla hem och endast dem som Allâh har förbarmat Sig över är undantagna. Därför är det obligatoriskt att undvika det.

Likaså är det obligatoriskt att uppfostra barnet med dyrkan, lydnad, respekt av religionen och att det lägger stor vikt på Qur’ânen och älskar den. Qur’ânen hör till de största anledningarna till ett lyckligt liv i detta liv och i livet efter detta.

Som helhet är det obligatoriskt för barnets föräldrar och förmyndare att vara goda förebilder för barnet i sina karaktärer, uppföranden och vanor – må Allâh vägleda alla till det Han älskar och behagas av.