Vikten av att studera Salafs metodik

Efter att en av al-Azhars lärda hade specialiserat sig inom skolastik, logik och filosofi bestämde han sig för att avvisa Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Följaktligen samlade han ihop hans böcker för att göra det. Efter tre månaders studier av dessa böcker utropade han att han först efter att ha läst dessa böcker visste vad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade. Till följd därav ångrade han sig inför Allâh och skrev sin doktorsavhandling som en hyllning till Ibn Taymiyyah och gav den titeln:

”Ibn Taymiyyah as-Salafî”

Att man inte studerar Salafs metodik som har reformerats på detta vida sätt – och lov och pris tillkommer Allâh för det – är orsaken till att många människor fortfarande inte vet vad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade. Därför är de splittrade inom religionens fundamentala frågor och förgreningsfrågor. Därför anser de att den sanne lärde är han som förnekar det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) verkligen förkunnade.

Jag råkade höra ett radioprogram vari en tjej diskuterade med en stor och känd doktor. Om jag hade nämnt hans namn skulle åhörarna känt igen honom. Hon diskuterade med honom om att svära vid andra än Allâh. Doktorn sade att han inte anser det vara avguderi att svära vid någon annan än Allâh. Tjejen fortsatte att diskutera med honom och nämna bevis. Då sade han att det finns vissa för hårda människor som anser det vara avguderi men att han själv inte gör det. Han nämnde inget bevis för det och han är en doktor.

Om många bildade och doktorer når denna grad och anser att det är de hårda som anser det vara avguderi att svära vid andra än Allâh, söka hjälp av andra än Allâh, slakta för andra än Allâh och avlägga eder i andras namn än i Allâhs, kan man fråga sig hur våra ungdomar skall förstå sig på religionen.