Vikten av att läsa al-Fâtihah korrekt

Publicerad: 2011-08-03
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5405

 

Fråga: När jag läser al-Fâtihah har jag bråttom och låter bli att uttala vissa bokstäver. Vad är domen för min bön?

Svar: Att läsa al-Fâtihah i bönen är en av bönens pelare. Bönen är ogiltig utan den. Den måste läsas helt. Uteblir en bokstav eller en betoning (Tashdîd) blir den ogiltig. Du måste vara uppmärksammad med detta och att du läser al-Fâtihah klart och tydligt. Ha inte bråttom. Uttala bokstäverna rätt och lämna inte någon bokstav.