Vikarien har inget med hår och naglar att göra

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Alla mina syskon bor i egna bostäder. Varje år delar vi på offerdjurets pris å våra föräldrars vägnar. Den som slaktar låter bli att avlägsna sina naglar och hår. Är det korrekt gjort?

Svar: Naglar och hår har inget med saken att göra. Om du ska slakta för någon annan, ska du inte låta bli att avlägsna ditt hår och dina naglar. Det ska du göra när du slaktar för dig själv. Du är vikarie. Ska vikarien låta bli att avlägsna sitt hår och sina naglar? Nej.