Vikarie betalar Zakât-ul-Fitr och allmosor

Fråga: Är det tillåtet att utse en vikarie som betalar ens Zakât-ul-Fitr eller årliga allmosa? Är det tillåtet att utse en vikarie som tar emot ens allmosa?

Svar: Bådadera är tillåtna. Dock måste den fattige få sin Zakât-ul-Fitr innan ´Îd-bönen eftersom vikarien vikarierar för den egentlige betalaren.

Vad beträffar mottagningen, så är det tillåtet för den fattiges vikarie att ta emot allmosa å den fattiges vägnar och förvara den om än efter ´Îd-bönen. Att den fattiges vikarie tar emot allmosan är som att vikarien tar emot den.