Vikarie betalar allmosa

Fråga: Får jag be någon betala allmosa å mina vägnar?

Svar: Ja, det är tillåtet att utse en vikarie till att betala ens allmosa. Det är harmlöst att du utser någon till att betala din allmosa.