Vikariat i och finansiering av ´Aqîqah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (43)

Fråga: En man avlade en ed att om Allâh skänker hans vän ett barn, kommer han att slakta (العقيقة) för den nyfödde. Följaktligen fick hans vän en son. Slipper fadern slakta om hans vän uppfyller sin ed?

Svar: Ja, därom är vikariat tillåtet. Om någon annan slaktar i ditt ställe eller finansierar slakten, är handlingen harmlös.