Vikariat i allmosebetalning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/505)

697 – Jag frågade min fader om den förpliktigade måste betala sin allmosa själv eller om det går bra att han låter någon annan betala den å hans vägnar. Min fader svarade:

Om denne är pålitlig, är det harmlöst att låta honom göra det.”