Vikariat för stening

Fråga: Hur stenar man å någon annans vägnar? Kastar man först en sten för sig och sedan en för den frånvarande och så vidare?

Svar: Först kastar han sju stenar för sig själv. Därefter kastar han sju stenar för personen som han vikarierar för. Det är också harmlöst att stå på samma plats under båda steningarna. Först stenar han den mindre pelaren för sig och för personen som han vikarierar för. Samma sak gör han sedan med den mittersta och största pelaren.