Vikariat för frivillig vallfärd

Fråga: Får man vallfärda frivillig vallfärd å en förmögen individs vägnar?

Svar: Vikariat har bara rapporterats för oförmögna människor ifall vallfärden eller ´Umrah är obligatoriska. Bara det har bevisats. Det finns inga bevis för vikariat för frivillig vallfärd och ´Umrah å en levande människas vägnar. Däremot kan man vallfärda och utföra ´Umrah för döda, oavsett om handlingen är obligatorisk eller frivillig. Men vad gäller en levande person, så finns det bara bevis för att vikariera för honom om han är oförmögen samt att handlingen är obligatorisk för hans del.