Vigselringens faror

Vigselring är en ring man köper vid giftermål som sätts på makens finger. Om mannen tar av ringen, säger kvinnan att han inte älskar henne längre. De anser alltså att ringen gynnar och skadar.

De säger att så länge vigselringen är på hans finger, betyder det att deras förhållande är stadigt och vice versa.

Om denna avsikt finns, är handlingen mindre avguderi. Och om den inte finns, vilket är osannolikt, anses det vara en likhet med de kristna. Handlingen härrör trots allt från dem. Skulle ringen vara av guld, faller mannen i ett tredje förbud.

Handlingen är alltså antingen:

1) Avguderi,

2) Likhet med de kristna, eller också,

3) Förbjuden i fall mannen har en guldring på sig.