Vigselringar saknar grund i islam

Fråga: Vad är domen för att maken och makan utbyter vigselringar med varandra och därtill att var och en får sin partners namn samt vigselns datum graverat i ringarna. Är detta en innovation eller har det en grund? Stämmer det att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till en av följeslagarna ”Leta, om det så skulle vara en järnring” kan användas som bevis för vigselringar?

Svar: Den i frågan beskrivna och omtalade vigselringen är grundlös i islam. Det är en innovation som har antagits av okunniga och svaga muslimer när de har härmat de otrognas seder. Det är förbjudet då det är en liknelse av de otrogna, något profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har varnat för.

Beträffande profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till en av följeslagarna, så utgör de inget bevis för det som du har frågat om. Han befallde honom det för att skänka ringen som en brudgåva till kvinnan som han skulle gifta bort.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

´Abdullâh bin Ghudayyân

´Abdullâh bin Qu´ûd