Vigselringar och kärlek

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/100)

Fråga: Vad är domen för att mannen har på sig vigselring i silver?

Svar: Vigselringar är innovation för både män och kvinnor. De kan rentav vara förbjudna då vissa tror att vigselringar bibehåller makarnas kärlek till varandra. Sålunda hör jag hur vissa graverar sin partners namn i ringen. Det verkar som att de avser en evig kärlek till sina partners. Handlingen är en form av avguderi då man anser att vigselringen orsakar den eviga kärleken, vilket Allâh inte alls har låtit vigselringen göra. Vad har en ring med kärlek att göra? Hur många makar utan vigselringar älskar inte sina respektive mer än vad makar med vigselringar gör! Hur många makar med vigselringar lever inte i olycka och misär! Så vigselringar ackompanjerade med denna osunda dogm är avguderi. Utan denna dogm innebär de fortfarande liknelse av otrogna. Vigselringar kommer från nasaréerna. Med det sagt måste den troende undvika allt som skadar hans religion.

Beträffande mannens silverring bortom vigselringarnas sfär, betraktas de som harmlösa. Män får lov att ha på sig silverringar, men inte guldringar. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en guldring på en mans finger, tog av den, kastade den och sade: “Vill någon av er ha glödande kol i handen?”1

1Muslim (2090).