Vigseln ovanför himlen

Den sjunde hadîthen: Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”1

I ´Îsâs formulering står:

Den Nåderike gifte bort mig till dig ovanför Sin tron.”

Om en Djahmî säger att vilja till vigsel eller vigselförrättning ovanför himlen bevisar inte att Allâh är ovanför de sju himlarna, är motargumentet att Allâhs vilja och handling omfattar allting på jorden och i himlen. Zaynab (radhiya Allâhu ´anhâ) syftade på att Allâh är ovanför de sju himlarna och att hennes vigsel skedde hos Honom. Så förstod Ahl-ul-Hadîths imamer som argumenterade med hadîthen för att Allâh är ovanför himlen. Vad Djahmiyyah beträffar, så är de orena (أهل حدث), inte Ahl-ul-Hadîth.

1al-Bukhârî (7420).