Vigsel via telefon

Fråga: Är det tillåtet att vigseln sker via telefonsamtal varvid förmyndaren inte närvarar fysiskt?

Svar: Nej. Vittnen måste bevittna förmyndaren och villkoren. Det måste finnas en fysisk närvaro.