Vigsel och frikännelse ovanför himlarna

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/643)

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

”Men då Zayd avslutade sitt behov av henne gav Vi henne som hustru åt dig.”1

al-Bukhârî (rahimahullâh) återberättade Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”2

Jag har redan nämnt i samband med ”an-Nûr” att Muhammad bin ´Abdillâh bin Djahsh sade:

”Zaynab och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhumâ) skröt sinsemellan. Zaynab (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Jag är hon vars vigsel steg ned från himlen.” ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Jag är hon vars frikännelse steg ned från himlen.” Zaynab (radhiya Allâhu ´anh) accepterade det från henne.”

Ibn Djarîr sade: Ibn Humayd berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-Mughîrah, från ash-Sha´bî som sade:

”Zaynab brukade säga till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Med tre utmärkande drag står jag dig närmre än dina övriga hustrur som inte besitter något av dem: Vi har en och samma farfar, Allâh vigde mig med dig ovanför himlen och medlaren var Djibrîl (´alayhis-salâm).”

133:37

2al-Bukhârî (7420).