Vigsel i moské för välsignelsens skull

Fråga: Är det tillåtet att viga sig i den Heliga moskén för välsignelsens skull? Är det tillåtet att göra Tabarruk via den Heliga moskén och dess omnejd?

Svar: Nej. Det är tillåtet att vigas i alla moskéer. Det är tillåtet, men man skall inte tro att det är mer välsignat för det. Det skall man nämligen inte tro på, oavsett om det rör sig om den Heliga moskén eller någon annan moské.