Viga ett par som inte ber?

Fråga: Vad anser islam om att ett par inte ber? Är det tillåtet att viga dem?

Svar: Om de inte ber, är deras äktenskap korrekt, likt alla andra otrognas äktenskap. I fall Allâh vägleder dem och de börjar be och ångrar sig, förblir deras äktenskap giltigt, likt de otrognas äktenskap när de konverterar till islam. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade erövrat Makkah, befallde han inte de nya muslimerna att förnya sina äktenskap.