Vidrörningen av den svarta stenen är inte för välsignelses skull

Publicerad: 2011-04-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/196)

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

”Kapitel: Den som söker välsignelse via ett träd, en sten och dylikt.”

Stenen är allmän och berör alla typer av stenar inklusive klippan i Jerusalem. Man söker inte välsignelse via den. Samma sak gäller den svarta stenen. Man söker inte välsignelse via den. Istället dyrkar man Allah genom att röra vid den och pussa den för att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. På så sätt uppnås belöningens välsignelse. Således sade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh):

”Jag vet att du endast är en sten som varken skadar eller gagnar. Och om jag inte hade sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pussa dig, skulle jag inte ha pussat dig.”

Pussning av stenen görs endast utav dyrkan och inte, som lekmännen tror, utav hopp om materiell välsignelse. Därför kan du se hur vissa av dem stryker hela kroppen efter att ha rört vid den. De gör detta utav hopp om välsignelse.