Vidrörning av Qur’ânen i mobiltelefonen under månadscykeln

Fråga: Får kvinnan som genomgår sin månadscykel röra vid Qur’ânen som är nedladdad i mobiltelefonen?

Svar: Mobiltelefonen är ingen Mushaf. Mobiltelefonen, bandspelaren och annat är ingen Mushaf. Sålunda är det tillåtet att bära den och vidröra den.