Vidrörning av Qur’ân-tolkning utan tvagning

Fråga: Är det tillåtet att röra vid en Mushaf med tolkning utan tvagning?

Svar: Om det är en Mushaf med Qur’ânen centrerad i varje sida och kommentarer vid sidan om, får den inte vidröras därför att det är en Mushaf. Dess tolkning är ute i sidorna. Detta kallas för Mushaf.

Men om det finns en tolkning efter varje vers utan att Qur’ânen är centrererad i varje, är det okej. Det är en Qur’ân-tolkning, ingen Mushaf.