Vidrörning av kvinna under exorcism

Fråga: Jag exorciserar folk och i synnerhet dem med tvångstankar. Ibland kan det hända att kvinnor kommer för att botas. Är det tillåtet för mig att röra vid dem med tanke på att det är en nödsituation?

Svar: Nej. Det är tillåtet att läsa över henne om hon är täckt och utan enrum på så sätt att hennes Mahram närvarar. Du får läsa över henne och spotta på henne utan enrum. Hon skall täcka hela sin kropp. Du skall inte röra vid henne med handen. al-Ladjnah ad-Dâ’imah har gett flera utslag om att det är förbjudet att röra vid en [främmande] kvinna under exorcism. Han skall läsa och spotta på henne från ett avstånd. Likaså kan han läsa över vatten och låta kvinnan dricka det. Denna behandling består inte av några förbjudna faktorer.