Vidrörning av kvinna bryter inte tvagningen

I sakfrågan finns två andra autentiska hadîther:

1 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Mâlik, från Abûn-Nadhr, från Abû Salamah, från ´Â’ishah som sade:

Jag sov framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med mina ben utsträckta mot Qiblah. När han gick ned i Sudjûd rörde han vid mina ben så att jag drog in dem. När han ställde sig upp sträckte jag ut dem. På den tiden fanns inga lyktor i hemmen.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

Hennes ord ”rörde han mina ben” har använts som bevis för att vidrörning av kvinna inte bryter tvagningen. Motargumentet är att han kan ha vidrört henne med ett täcke emellan eller att det var specifikt för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

Självklart är motargumentet värdelöst och falskt. Att något skall vara specifikt för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kräver ett konkret bevis. Att han rörde vid henne med ett täcke emellan tänker bara en fanatiker på.

2 – an-Nasâ’î rapporterade via al-Layth bin Sa´d, från Ibn-ul-Hâd, från ´Abdur-Rahmân bin Qâsim, från hans fader, från ´Â’ishah som sade:

När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad låg jag framför honom som ett lik ligger inför en begravningsbön. När han skulle be Witr rörde han vid mig med sitt ben.”2

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

Dess berättarkedja är autentisk. Den har använts för att vidrörningen i versen3 tyder på samlag, ty han rörde vid henne i bönen och fortsatte att be.”4

1Fath-ul-Bârî (1/145).

21/38

34:43

4at-Talkhîs al-Habîr, sid. 48