Vidrörning av könsorgan i samband med bad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/203)

Fråga: En person vidrör sitt könsorgan i samband med bad. Bryts hans tvagning?

Svar: Rättsskolans kända åsikt är att vidrörning av könsorgan bryter tvagning. Med det sagt måste den person som vidrör sitt könsorgan i samband med bad två sig efteråt, oavsett om han vidrörde det avsiktligt eller inte.

Den andra åsikten säger att vidrörning av könsorgan inte bryter tvagning; det är bara rekommenderat att två sig. Den åsikten valde Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och förefaller korrekt, framför allt om vidrörningen är oavsiktlig. Det är dock säkrast att två sig ånyo.