Vidrörning av hund och gris

Fråga: Måste personen som rör vid en hund eller en gris med händerna två sig ånyo eller räcker det att han tvättar handen?

Svar: Han är inte ålagd att göra något om de är torra. Han får röra dem och han är inte ålagd att tvätta handen. Han får dock tvätta handen om de är blöta.