Vidröring av Qur’ânen kräver tvagning

Fråga: Är det obligatoriskt att vara tvådd för att vidröra och läsa Qur’ânen? Skall skoleleverna befallas att två sig?

Svar: Det är inte obligatoriskt att vara tvådd för att läsa i Qur’ânen. Däremot är det obligatoriskt att vara tvådd för att vidröra den. Med det sagt är det tillåtet att bruka handskar eller handduk för att bläddra i Qur’ânen.

Beträffande barn, tillåter många lärda dem att vidröra Qur’ânen utan tvagning. Ty de ansvarar inte för sina handlingar. Pennan har lyfts upp från tre målgrupper.

Andra lärda säger att barnen måste vara tvådda för att vidröra Qur’ânen utav respekt för den. Qur’ânen måste respekteras i alla fall.

Jag tycker naturligtvis att det är bättre och säkrare att de tvår sig. Annars är det harmlöst.