Vidriga makar

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

al-Asma´î sade:

Djahms hustru kom när en man sade till henne att Allâh är ovanför tronen. Då sade hon: ”Begränsad ovanpå något begränsat?” Den här kvinnan är otrogen på grund av det uttalandet.”

´Âsim bin ´Alî bin ´Asîm – Ahmads och al-Bukhârîs lärare och tillhörande deras kull – sade:

Jag debatterade med en Djahmî och insåg från hans ord att han inte tror på att det finns en Herre ovanför himlen.”

KOMMENTAR

En vidrig kvinna var maka till en vidrig man. Den vidriga kvinnan anammade vidrighet från sin make. Må Allâh förfula henne!

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah säger alltså att Allâh är ovanför tronen och alla andra skapelser och att Hans kunskap är överallt. Det är betydelsen av Hans (subhânah) ord:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

Han är med er, var ni än befinner er.”1

Med Sin vetskap och kännedom vill säga. Samtidigt är Han (subhânahu wa ta´âlâ) ovanför tronen och ingenting är dolt för Honom.

157:4