Videokamera på resan för att filma naturen

Fråga: Vad är domen för att ta med sig videokamera på vildmarksresan för att filma naturen?

Svar: Det är okej om det är nyttigt. Du vet själv att sådant kräver pengar, möda och tid. Allt som försvinner utan nytta är nyttigt att undvika. Det är dock harmlöst om det är nyttigt.

Fråga: Om det innebär att avbilda personer?

Svar: Du vet vilken meningsskiljaktighet det finns när det kommer till att avbilda människor och djur. Därför är det bättre att undvika det. Det finns en risk att det leder till något förbjudet ehuru det sker långt fram i tiden.