Videoinspelade lektioner är syndiga

Fråga: Vad är domen för att videoinspela föreläsningar med argumentet att de skall sändas till avlägsna länder som USA?

Svar: Välsignelse är förvisso från Allâh. Kanhända sägs ett litet tal som sedan flyger över hela världen. Kanhända upprepas ett tal av folk eller Hizbiyyûn som sedan går spårlöst upp i rök.

Jag anser att avbildning är förbjuden. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje avbildare är i Elden. För varje bild som han har gjort får den en själ som han straffas med i helvetet.”1

at-Tirmidhî rapporterade i sin ”al-Djâmi´” via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer en hals att stiga ut ur Elden. Den skall ha två ögon som ser, två öron som hör och en tunga som talar och säga: ”Jag har fått i uppdrag att ta hand om tre [målgrupper]; alla omedgörliga tyranner, alla som tillber någon gudom vid Allâhs sida och alla avbildare.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild eller en hund.”

Studiecirklar är välsignade då sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett folk som samlas i Allâhs hus för att läsa och studera Allâhs skrift sinsemellan, utan att lugnet stiger ned till dem, änglarna omsluter dem och nåden täcker dem.”

Avbildarna ser emellertid till att köra bort änglarna från sittningen.

Handlingen är alltså syndig. Den måste fördömas utmed ens kapacitet. Skapa ingen prövning. Om du inte kan ändra på synden går du ut därifrån. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er ser något ont, skall han ändra på det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med munnen. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det är den svagaste tron.”3

1al-Bukhârî (2225) och Muslim (2110).

2Ahmad (2/336) och at-Tirmidhî (2577). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah” (512).

3Muslim (49).