Videofilmer och fotografier?

Fråga: Vad anser ni om avbildning med videokameror och fotografier?

Svar: Det är inte tillåtet om det inte är nödvändigt. Annars är avbildning otillåten, oavsett tillvägagångssätt.