Vid oförmåga av Sudjûd på alla sju ben

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/345-346)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

810 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr, från Tâwûs, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ), från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

Jag har blivit befalld att göra Sudjûd på sju ben och att varken sätta upp håret eller kavla upp kläderna.”1

Till synes tyder hadithen på att den som inte klarar av att genomföra Sudjûd rättmätigt, måste fortfarande göra det han klarar av. Det omfattar såväl pannan som allting annat. Det försvagar den åsikt som säger att den som inte klarar av att göra Sudjûd på pannan slipper Sudjûd på annat vis. Den åsikten kolliderar med Hans (ta´âlâ) ord:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”2

Så om en person har sår i pannan och inte klarar av att göra Sudjûd på den, slipper han göra det. Däremot ska han böja sig ned så nära han bara kan komma marken. Denne gör visserligen Sudjûd på sex ben, men han är inte ålagd något annat eftersom han inkluderas till Hans (ta´âlâ) ord:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”

Detsamma gäller om han inte klarar av att göra Sudjûd på ena handen; han får göra Sudjûd på de resterande benen då det saknas skillnad mellan pannan och resten. Det är den betvingande åsikten.

Om personen inte klarar av att böja sig alls och därigenom saknar förmåga att komma nära marken, slipper han göra Sudjûd. I det fallet ska han gestikulera för Sudjûd.

1Muslim (490).

264:16