Vid mannen och kvinnan!

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/668)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

VID NATTEN, när den höljer och vid dagen, när den träder fram i klarhet! Vid Den som har skapat man och kvinna!”1

Imâm Ahmad sade: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Mughîrah, från Ibrâhîm, från ´Alqamah som berättade att då han anlände till Levanten gick han in i en moské i Damaskus och bad två Raka´ât. Därefter sade han:

Allâh! Skänk mig ett rättfärdigt sällskap!” Rätt som det var satte sig Abûd-Dardâ’ vid honom och sade: ”Varifrån kommer du?” Han svarade: ”Kûfah.” Han sade: ”Hur har du hört Ibn Umm ´Abd läsa:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

VID NATTEN, när den höljer och vid dagen, när den träder fram i klarhet!”?

´Alqamah svarade:

وَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى

Vid mannen och kvinnan!”

Då sade Abûd-Dardâ’: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa den så. Trots det vill dessa här ge mig tvivel. Var inte mannen med sekretessen, mannen med hemligheterna som ingen annan kände och mannen som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skyddade muntligt mot Satan bland er?”

Även al-Bukhârî och Muslim rapporterade den via al-A´mash, från Ibrâhîm som sade:

´Abdullâhs följeslagare kom till Abûd-Dardâ’ varpå han frågade dem: ”Vem av er kan läsa upp ´Abdullâhs läsning för mig?” De sade: ”Alla vi.” Han sade: ”Vem av er har memorerat mest?” De pekade på ´Alqamah. Han sade: ”Hur har du hört honom läsa:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

VID NATTEN, när den höljer och vid dagen, när den träder fram i klarhet!”?

Han sade:

وَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى

Vid mannen och kvinnan!”

Han sade: ”Jag vittnar att jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa den så. Dessa vill att jag läser:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

VID NATTEN, när den höljer och vid dagen, när den träder fram i klarhet! Vid Den som har skapat man och kvinna!”

Jag svär vid Allâh att jag inte tänker följa dem.”

Det är al-Bukhârîs formulering.

Sådär läste alltså Ibn Mas´ûd och Abûd-Dardâ’. Abûd-Dardâ’ sade även att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste så. Dock läste majoriteten i enlighet med Imâm ´Uthmâns Qur’ân-kopia och alla andra Qur’ân-kopior:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

VID NATTEN, när den höljer och vid dagen, när den träder fram i klarhet! Vid Den som har skapat man och kvinna!”

192:1-3