Via dessa böcker inser vi vem som har rätt och fel

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/180)

Fråga: Många islamiska grupper och individer påstår att de kallar till Qur’ânen och Sunnah. Vad finns det för regel som särskiljer de sanningsenliga från de osanningsenliga?

Svar: Râfidhah säger att de kallar till Qur’ânen och Sunnah. Gravdyrkarna säger att de kallar till Qur’ânen och Sunnah. Många andra säger att de kallar till Qur’ânen och Sunnah. Kriteriet är att vi refererar till Salafs förståelse när vi tolkar Qur’ânen och Sunnah.

Måhända säger en person att han kallar till Allâh och att Allâh är överallt och att versen:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

betyder att Han tog makten (استولى) över tronen. Låt oss då referera till Salafs förståelse och relevanta verser och hadîther. Låt oss referera till Salafs förståelse och Ibn Djarîrs, Ibn Kathîrs, al-Baghawîs och Ibn Abî Hâtims respektive Qur’ân-tolkningar för att skilja på sanning och osanning. Därmed faller alla falska påståenden och fram kommer kriteriet som skiljer sanning från osanning, de sanningsenliga från de osanningsenliga.

Låt oss referera till kapitlet om tron, fasthållningen vid Qur’ânen och Sunnah och Tawhîd i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”. Låt oss referera till förordet i Ibn Mâdjahs ”as-Sunnah”. Låt oss referera till kapitlet om dogmen i Abû Dâwûds ”as-Sunnah”. Låt oss referera till al-Baghawîs ”Sharh-us-Sunnah”. Låt oss referera till al-Bukhârîs ”Khalqu Af´âl-il-´Ibâd”, ad-Dârimîs ”Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd”, al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah” och liknande böcker. Om vi förstår dessa böcker inser vi skillnaden mellan de sanningsenliga och de osanningsenliga.

120:5