Vi vill inte vara tillsammans med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Vissa säger att de lärdas avvisningar av innovatörerna orsakar en splittring i samfundet…

Svar: Ja, vi splittrar. Vi vill splittra oss från innovatörerna och de vilsna. Vi vill inte vara tillsammans med dem. Det finns inga tvivel om det. Vi enas inte om villfarelse.