Vi vill inte vara med dem som inte följer sanningen 2

Fråga: Det finns de som säger att man inte skall tala om Tawhîd så att inte människorna splittras då Tawhîd splittrar och skingrar enigheten. Vad är domen för ett liknande uttalande?

Svar: Ja, det splittrar de vilsna och avgudadyrkarna. Det splittrar emellertid inte dem som endast dyrkar Allâh. Det bara enar dem. Det enar muslimerna som endast dyrkar Allâh. Vad gäller de otrogna, avgudadyrkarna och deras bundsförvanter, skjuts de bort och splittras av Tawhîd.

Vi vill dela upp oss från dem. Vi vill dela upp oss från de vilsna, de otrogna och avgudadyrkarna. Vi vill inte blanda dem med muslimerna. Det är vår önskan.