Vi viker oss inte på grund av Ahl-ul-Bid´as förtal

Tvivelsutan kommer ordet ”kropp” inte på tal i Qur’ânen och Sunnah. Det varken bekräftas så att det kan jakas eller dementeras så att det kan nekas. Den som bekräftar respektive dementerar kroppen måste frågas vad han syftar på.

Om han syftar på det arabiska ordet som står för en kompakt kropp (det är det enda ordet betyder på arabiska, varken luft, eld eller vatten kallas för det), så nekas det Allâh (subhânah) ur såväl ett logiskt som religiöst perspektiv. Om han syftar på en sak som är sammanställd av materia, form och atomer, så nekas även det Honom (subhânah).

Om han syftar på någon som är beskriven med egenskaper och beskådad av synerna, talar, hör, ser, behagas och förargas, så är Han (subhânah) tvivelsutan beskriven med de egenskaperna. Vi kan inte dementera dessa egenskaper bara för att ni kallar Honom som är beskriven med dessa egenskaper för kropp.

På samma sätt kan vi inte förtala följeslagarna bara för att Râfidhah kallar dem som älskar dem och står på deras sida för Nawâsib.

På samma sätt kan vi inte dementera och beljuga Herrens öde bara för att Qadariyyah kallar dem som bekräftar det för Djabriyyah.

På samma sätt kan vi inte dementera namnen, egenskaperna och handlingarna som den Trovärdige har berättat om bara för att Hadîthens fiender kallar dem som efterlever den för Hashawiyyah.

På samma sätt kan vi inte förneka Skaparens egenskaper, Hans höghet över skapelsen och Hans resning över tronen bara för att de faraoniska Mu´attilah kallar dem som bekräftar egenskaperna för Mudjassimah och Mushabbihah.