Vi varnar för Hizbiyyûn för deras eget bästa

Vad gäller Hizbiyyûn, säger Allâh (´azza wa djall) i Sin ädla Skrift:

وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً

”Ha ett vänligt ord för alla människor.”1

Vi varnar för dem för deras eget bästa. Likaså måste det finnas kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl. De erkända lärda är enade om kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, och att det varnas för Ahl-ul-Bid´ah. De själva varnar för oss dag och natt. Vi också varnar för innovatörerna och kallar människorna till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

1 2:83