Vi varnar för al-Ikhwân al-Muslimûn och räknar med belöning hos Allâh

al-Ikhwân al-Muslimûn skall veta att jag inte har skrivit om dem allt som jag vet om dem. De skall veta att vi räknar med Allâhs belöning för att vi klargör deras innovationer. De skall veta att deras läge är väldigt kritiskt om de inte ångrar sig. Kärleken måste vara för Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende och inte för ett visst innoverat parti. al-Ikhwân al-Muslimûn! Var har ni kastat bort Allâhs (´azza wa djall) ord:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

”De troende är bröder.”1

och:

 وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”2?

Bröderna hos er är organiserade i ett parti. Ert samarbete är för partiets framgång. Hur förhåller ni er till Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”3?

Ni har splittrat muslimerna och dem som kallar till Allâhs religion. Vårt land är muslimskt. Vår regering är muslimsk. Vi behöver inga partier. Ni stackare jämför vårt land med Irak, Libanon och Syrien. Där har de rätt att ha partier eftersom det finns otro och islam i dem. Vad gäller vårt land, så är vi alla muslimer och således behöver vi inga partier. Landet manar er till att undervisa människorna och uppmuntrar er till att öppna institution, men ni vill bara ha partiväsen.

De som drar nytta av den här sekten och dessa partier är ingen annan än islams fiender.

1 49:10

2 5:2

3 3:103