Vi varnar för Ahl-ul-Bid´a utan att göra narr av dem

Fråga: Är det tillåtet att baktala Ahl-ul-Bid´a? Förekommer det ett uppror i Algeriet nu? Är alla de som revolterat därborta Khawâridj?

Svar: Det är tvivelsutan tillåtet att tala om Ahl-ul-Bid´a om syftet är att varna för deras innovationer. Ni vet ju att baktal blir tillåtet vid sex fall:

1 – Varning.

2 – Utslag.

3 – Vid rättegång där en anklagar en annan för orätt.

4 – Offentligt syndande.

5 – Definition.

6 – Vid hjälp för att avvärja en ondska.

Om talet om Ahl-ul-Bid´a är för att klargöra deras innovation och varna för dem och deras dogm, så är det harmlöst. Och om det är i form av skämt om folks heder, så är det inte tillåtet.

Apropå upprorsmakarna i Algeriet, så har de dödat muslimer efter att ha gjort Takfîr på dem. Vi hör på nyheterna och läser i tidningarna om de islamiska gerillagrupperna som mördar grupper av människor och enskilda individer. På det viset fördunklar de islam. Må Allâh ge dem vad de förtjänar.