”Vi tar det som är rätt och lämnar det som är fel”

Fråga: Förra lektionen fick vi reda på att det är tillåtet för en stabil student att läsa ur az-Zamakhsharîs Qur’ân-tolkning. Efter detta förstod vissa studenter att det är tillåtet att läsa böcker med fel i som Sayyid Qutbs Qur’ân-tolkning och att de kan ta det som är rätt däri och lämna det som är fel. Stämmer detta?

Svar: Nej, det stämmer inte. Detta gäller böcker som det finns nytta i. Vad gäller böcker som det inte finns någon nytta i, så skall de inte läsas. Exempel på dem är dessa böcker som har skrivits i modern tid. De flesta är tomma på nytta. Det finns ingen kunskap i dem. De består bara av talesätt och långa tal utan nyttor eller religiösa domar.

Det finns skillnad mellan de gamla kunskapsbaserade böckerna och dagens böcker. Alltså läser man inte härifrån och därifrån.